Historien om isanlegget på Værøy

 

 

Historien om isanlegget på Værøy er ikke dramatisk, men ganske lang. Allerede i 1993 begynte næringsutvalget i Værøy å arbeide med planene om et felles isanlegg for stedet. Ideen var utvilsomt god, men det skulle gå adskillige år før planene lot seg realisere.

 

Det var kontrollverkets stadig skjerpede krav om ising av all fangst som samlet folket. Fra før hadde de fleste fiskebruk egne ”ismaskiner”. Problemet var at maskinene var kostbare i drift, tok stor plass, produserte is av dårlig kvalitet og i svært små mengder. Om et større fartøy skulle ha is, måtte fiskebrukene f¸rst produsere is i dagevis og ofte gå sammen om å ”skrape sammen” tilstrekkelig med is til fartøyet.

 

 

Det var ikke særlig holdbart, og langt fra framtidsrettet.

 

Da kommunen påtok seg arbeidet med å koordinere planarbeidet, begynte ting å skje. Og da skjedde det raskt:

 

Værøy Isanlegg AS ble konstituert 04. juni 1997

Vedtak om bygging av isanlegget ble samtidig vedtatt – og anbud innhentet.

Byggestarten var i slutten av august måned 2001 – og anlegget ble satt i drift i månedskiftet september/oktober 2001.

 

Det hele hadde altså tatt mindre enn 4 måneder.

 

 

Isanlegget ble plassert på den gamle fergekaia ved innløpet til havna. Her var kaiforholdene og dybden god, slik at anlegget kunne betjene de største fiskefartøyene.

 

Etterspørselen etter is økte, og da sild og blåkveite ble viktige fiskeslag for industrien på Værøy, ble det så stor pågang på isanlegget at produksjonen ikke holdt tritt med etterspørselen.

 

Derfor besluttet generalforsamlingen i 2001 å installere nok en ismaskin. Dermed ble produksjonskapasiteten fordoblet – og Værøy Isanlegg AS ble nå også det største anlegget av sitt slag i Lofoten.

 

 

Da den nye ismaskinen ble satt i drift i slutten av august måned 2001, klarte anlegget stort sett å holde tritt med etterspørselen. Værøy Isanlegg AS ligger gunstig til – sentralt midt i havet !

 

Værøy Isanlegg AS er et lokalt aksjeselskap med totalt 45 store og små aksjonærer – 43 av aksjonærene er hjemmehørende på Værøy.